Zakład Remontowo-Budowlany DOB-BUD

Firma rozpoczęła działalność na wielkopolskim rynku budowlanym w 1964 roku.

Zakład Remontowo-Budowlany DOB-BUD jest profesjonalną firmą budowlaną, posiadającą duże doświadczenie w prowadzeniu prac związanych z budową, remontem, modernizacją i adaptacją obiektów. Wykorzystuje nowoczesne technologie i materiały (powierzone jak i własne), które w połączeniu z rzetelnością i wysokimi kwalifikacjami pracowników gwarantują klientom otrzymanie usług na wysokim poziomie.

Firma służy również wiedzą o sposobie wykonywania prac budowlanych wraz z ich wyceną.

DOB-BUD posiada niezbędne zabezpieczenia BHP oraz ubezpiecznie O.C. i wywiązuje się z zobowiązań wobec ZUS i US.

Zapraszamy do nawiązania kontaktu i korzystania z naszych usług.